Traumeel gydant bronchų astmą
 

Nuo kortikosteroidų priklausomos astmos homeopatinis gydymas

 1. Tyrimo metodika – placebo kontroliuotas, dvigubai aklu būdu atliktas tyrimas.
  Formuluotė – Traumeel injekcijos.
  Indikacijos – nuo kortikosteroidų priklausoma bronchinė astma

Tikslas

 • Ištirti Traumeel poveikį klinikinei būklei ir tam tikriems spirometriniams bei imunologiniams rodikliams tų pacientų, kurie serga nuo kortikosteroidų priklausoma astma.

Tyrimo metodika

 • Ištirti 103 pacientai (n=62 moterys ir n=41 vyras) nuo 20 iki 74 metų (amžiaus vidurkis 48 metai), sergantys nuo kortikosteroidų priklausoma astma.
 • Kontrolinė grupė sudaryta iš 20 sveikų asmenų, kurių amžius nuo 24 iki 60 metų (amžiaus vidurkis 38 metai).
 • Pacientai vartojo kortikosteroidus (triamcinoloną 4–8 mg per dieną) ne mažiau kaip 5 metus.
 • Pacientams skirta 2,2 ml poodinė Traumeel (n=71) ar placebo (n=32)  injekcija kas 5–7 dienos.
 • Gleivėms suskystinti skirti metilksantino preparatai.
 • Visiems, kuriems paūmėjo infekcija, skirtas tetraciklinas.
 • Prieš ir po 20 gydymo savaičių atlikta spirometrija ir nustatyti serumo imunoglobulinų IgE, IgG, IgA ir IgM kiekiai.
 • Atlikta ir kitų testų: granuliocitų migracijos, superoksido radikalo O2 gamybos kiekybinis įvertinimas, eozinofilinio katijoninio baltymo kraujo serume ir morfologinių kraujo bei šlapimo elementų kiekio nustatymas.

Rezultatai

 • Kortikosteroidų dozė Traumeel gydytiems pacientams sumažėjo nuo 4,6 iki 2,6 mg per dieną; placebo grupėje ši dozė pakito nuo 4,0 iki 5,8 mg per dieną.

 • Pacientų, gydytų Traumeel, bendroji klinikinė būklė statistiškai patikimai pagerėjo.
 • Kortikosteroidų sukeltų komplikacijų Traumeel grupės pacientams buvo mažiau, taip pat padidėjo raumenų jėga.
 • Infekcijos recidyvų gydytiems Traumeel per tyrimo laikotarpį sumažėjo nuo 3–4 iki 0–1.
 • Pacientams, gydytiems Traumeel, nustatytas reikšmingas pagerėjimas tiriant serumo IgE kiekį – prieš gydymą jis vidutiniškai buvo 132 µg/l, o po gydymo – 40,1 µg/l. Placebo grupės pacientams IgE kiekis statistiškai reikšmingai nepakito (84,0 µg/l prieš ir 79,2 µg/l po gydymo).
 • Gydant Traumeel granuliocitų migracija pagerėjo nuo 27,04 iki 34,25 mm2.
 • Laisvųjų radikalų (superoksido O2) produkcija ir eozinofilinio katijoninio baltymo kraujo serume kiekis reikšmingai sumažėjo.
 • Reikšmingų skirtumų tarp spirometrinių rodiklių (PEFR, FVC  ir FEV1) negauta: atitinkamai 289 ml, 2,66 ml ir 1,95 ml prieš gydymą ir 302 ml, 2,72 ml bei 1,92 ml po gydymo.

Išvada

 • Traumeel yra naudingas gydant nuo kortikosteroidų priklausomą bronchinę astmą.